news

Phần mềm đóng dâu logo vào ảnh hàng loạt

Phần mềm đóng dâu logo vào ảnh hàng loạt

[tintuc]Do nhu cầu bản quyền hoặc để làm thương hiệu mà bạn cần phải đóng logo vào ảnh hàng lọat, để tiết kiệm công sức thời gian thì mình giới thiệu cho bạn phần mềm đóng logo vào ảnh hàng lọt là 'Watermark Software'.


Hiện nay phần mềm đóng dấu ảnh hàng loạt là Batch Watermark khi mình sử dụng thì phứt tạp quá trong khi Phần mềm đóng dâu logo vào ảnh hàng loạt lại rất dễ sử dụng qua vài bước đơn giản mà ai cũng làm được.Hướng dẫn sử dụng phần mềm đóng dấu logo hàng loạt

Bước 1 tại giao diện phần mềm đóng dấu ảnh, ta chọn Add Folder để chọn hình ảnh cần đóng logo. Sau đó nhấn Next

Phần mềm đóng dâu logo vào ảnh hàng loạt
Phần mềm đóng dâu logo vào ảnh hàng loạt


Bước 2 bạn chọn Image và chọn biểu tượng thư mục màu vàng và tìm tới logo cần đóng. Di chuyển logo đến vị trí thích hợp. Và Save and Create a New Layer và next step để sang bước tiếp theo.

Phần mềm đóng dâu logo vào ảnh hàng loạt
Phần mềm đóng dâu logo vào ảnh hàng loạt

Bước 3 bạn chỉ cần chọn định dạng ảnh là .jpg hoặc .png và run để chạy. Thế là hoàn thành, bạn đã có thể đóng dấu logo vào ảnh hàng loạt và bạn có thể đóng dấu 100 200 bức ảnh chỉ trong tích tắc vài phút.[/tintuc]
Phần Mềm Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang