Huỳnh Hải Phụng

Điều kiện ẩn hiện kết hợp nâng cao trong blogger

Chia sẻ
Send
Bài viết trước chia sẻ cho bạn các điều kiện xuất hiện hoặc chặn xuất hiện ở 1 trang nào đó trong blogger tiếp tục bài viết này là các thẻ điều kiện kết hợp cho các bạn áp dụng 2 hoặc 3 trang...

Xem lại: Điều kiện ẩn hiện trong blogger
điền kiện ẩn hiện trong blogspot
Điều kiện ẩn hiện kết hợp nâng cao trong blogger

1. Điều kiện xuất hiện trên bài viết hoặc trang tĩnh

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" or data:blog.pageType == "item"'> 
....................
</b:if>

hoặc 

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
....................
</b:if>

2. Điều kiện xuất hiện trên bài viết hoặc trang chủ

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl or data:blog.pageType == "item"'> 
....................
</b:if>

3. Điều kiện xuất hiện trên bài viết hoặc trang nhãn

<b:if cond='data:blog.searchLabel or data:blog.pageType == "item"'> 
....................
</b:if>

4. Điều kiện cho bài viết thỏa mãn khi có nhãn nào đó

<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "Nhãn 1, Nhãn 2, Nhãn 3....")'>
....................
</b:if>

Chúc bạn thành công!
Chúc bạn thành công!
Từ Khóa:

ĐĂNG KÍ

2 nhận xét:

Bài Viết Mới