Huỳnh Phụng Blogger
Trước đây mình có thực hiện chiến dịch quảng cáo Adwords cho 1 số ngành rất cạnh tranh. Ngân sách quảng cáo mà client cung cấp là 800k - 1 ...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Dưới đây là một số chiến lược bán hàng để bạn có thể áp dụng cho chiến lược kinh doanh online, chiến lược bán hàng cho doanh nghiệp của mình...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
30 Cách Giúp Tăng Lượng Truy Cập Bằng Social Media
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Ngày nay để thương hiệu của bạn được nhiều khách hàng tiềm năng nhận biết (Nhận diện thương hiệu) thì thương hiệu cần xuất hiện trước khách ...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Mục tiêu của bài viết này là chia sẻ cho các chủ shop kinh doanh, người làm marketing nắm được các ngày lễ đặc biệt trong năm để thực hiện c...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác
Huỳnh Phụng Blogger
Quy trình triển khai kinh doanh cho một thương hiệu mới Đây là quy trình để triển khai một thương hiệu, nếu bạn đang hoạt động kinh doan...
Bạn, Huỳnh Phụng Blogger và người khác